Info  

  Põllutehnika  

  Fotogalerii  

  Lingid  

  Paide teehöövlid  
K 442/1
K 453 ja K 454
ППЛ-Ф-1,6 Киргистан
Punkerkogur СПТ-60 ja aunaveok СП-60

Otsingusõna(d):

Presskogurid : Punkerkogur СПТ-60 ja aunaveok СП-60

1981. aasta suvel saabusid meie kolhoosidesse ja sovhoosidesse esimesed punkerkogurid SPT-60 ja sellega komplektis olevad aunaveokid SP-60.

Punkerkogur SPT-60 on ette nähtud vaalust kuiva heina ja põhu kogumiseks ning selle kokkupressimiseks kuni 60-m3 mahuga ja 70...90kg/m3 tihedusega risttahukakujuliseks aunaks. Kogutav vaal ei või olla laiem kui 1,5 meetrit, massi niiskus ei või ületada 20% ja ühe meetri vaalu mass peab olema 1...4 kg piires. Kogur SPT-60 haagitakse põhiliselt traktoriga T-150K, selle puudumisel võib kasutada traktorit K-700/701 ja tasasel maal ka traktorit MTZ-80/82.

Punkerkoguri SPT-60 tehnilised andmed:

vahetustootlus kuni 100 t;
töökiirus kuni 9 km/h;
transpordikiirus kuni 18 km/h;
minimaalne pöörderaadius 10 m;
jõuülekanne traktori jõuvõtuvõll (1000 p/min) ja hüdromootor;
jõuvõtuvõllilt võetav võimsus 29 kW;
hüdromootori võimsus 10 kW;
masina mass 6800 + 200 kg.

Gabariitmõõtmed tööasendis (kui punkri pressiv kaas on üles tõstetud)/transpordiasendis:

pikkus 9555/9555 mm;
laius 4050/4050 mm;
kõrgus 5440/3840 mm.

Agregaadi liikudes tõstab kogur vaalu üles ja annab šarniirsete labadega ventilaatorile, mis puhub massi õhukanali kaudu ristkülikukujulisse punkrisse. Punker koosneb liikumatust alumisest ja hüdrosilindrite abil üles-alla liikuvast ülemisest poolest. Töö algul tõstetakse kaas üles ja punkri täitumisel heina või põhuga lülitatakse sisse pressimisseade, s.o. punkri liikuv kaas surutakse alla ja punkris olev hein või põhk pressitakse kokku. Seejärel tõstetakse kaas uuesti üles ja kogutakse vabanenud ruum jälle heina või põhku täis. Pressimist korratakse. Ühe auna moodustamiseks tuleb 3...4 korda nii pressida. Mahalaadimiseks tõstetakse punkri tagumine luuk üles, kallutatakse punkrit ja lülitatakse sisse väljalaadimistransportöör.

Paljudes reklaami alusel punkerkoguri SPT-60 tellinud majandites jäi uudne masin aga amortiseerumisaja möödumist ootama, et siis vanarauaks rännata. Edukalt saadi masin tööle aga Harju rajooni A. Sommerlingi sovhoosis ja Kahala sovhoosis ning Põlva kolhoosis. A. Sommerlingi sovhoosi ja Põlva kolhoosi spetsialistid aga kinnitasid toona, et enne masina korralikult tööle saamist tuli parandada hulgaliselt tehase praaki. (*)

Aunaveok SP-60 on ette nähtud punkerkoguri SPT-60 poolt kogutud ja põllule mahalaaditud aunade pealelaadimiseks, veoks hoiukohta ja seal mahalaadimiseks. Aunaveok agregaaditakse traktoriga MTZ-80/82 või T-150K.
Aunaveok SP-60 töötas edukalt Harju rajooni Kahala sovhoosis.

Käesolevas on refereeritud põllumajanduskandidaat Jaak Muru artiklit "Uued masinad koresööda koristamiseks", mis ilmus ajakirja "Sotsialistlik Põllumajandus" 1982. aasta 12. numbris. Artikli kirjutamise ajal töötas selle autor Eesti Maaviljeluse Instituudi vanemteadurina.

*Tõsisematel huvilistel soovitan lugeda ka järgmisi ajakirjas "Sotsialistlik Põllumajandus" ilmunud artikleid:

Arnold Põldmäe. Punkerkoguri SPT-60 seadistamine (nr. 12, 1982, masina kasutamise kogemustest A. Sommerlingi sovhoosis) ja
Põlva kolhoosis on rohusööt tõesti hea. Tehnoloogia sõltuvalt ilmast ja võimalustest (nr.12, 1986, toimetuse vestlusring Eesti Maaviljeluse Instituudi ja Põlva kolhoosi spetsialistide osavõtul).


SPT-60
SPT-60
Foto: K. Kuusik
SPT-60
SPT-60
Foto: Arvi Kriis