Info  

  Põllutehnika  

  Fotogalerii  

  Lingid  

  Paide teehöövlid  
С-4
СК-3
СК-4
СК-5 Нива
СК-6 Колос
Енисей 1200-Н, Енисей 1200-1
Дон-1500, Дон-1500А, Дон-1500Б
Дон-1500Б

Otsingusõna(d):

Nõukogude päritolu kombainid : Дон-1500, Дон-1500А, Дон-1500Б

Esimesed kuus tehases Rostselmaš toodetud teraviljakombaini Don-1500 saabusid Keila raudteejaama 1987. aasta 15. juunil, 1988. aasta sügisel aga töötas neid Eestimaa põldudel juba üle saja.

Kahtlemata oli Don-1500 puhul tegu suure hüppega nn. kodumaises kombainiehituses ja nagu meie põldudel esmakordselt 1986. aasta sügisel töötand Jenissei 1200-N, oli ka Doni kombeks võrrelda meil tol ajal enamlevinud kombainiga SK-5 Niva. Vaatleksimegi nüüd Don-1500 iseärasusi üksikute sõlmede kaupa:

Lõikusmasin (heeder). Kombainil on 6 meetri laiune lõikusmasin. Senikasutatud kombainidelt tuttava vikati vänt-kepsajami asemel kasutati Don-1500 puhul nn. kiikuva seibi mehhanismi (nagu ka Saksa DV päritolu liikurhekseldil E 280). Nivaga võrreldes tugevam on ka haspli konstruktsioon, eriti selle keskvõll. Ummistuste kõrvaldamiseks on kombaini kaldkonveieri transmissiooni ja kaksiktigu võimalik panna pöörlema töötamisele vastupidises suunas. Teedel liikumiseks on heedri transpordiks ette nähtud kombaini komplekti kuuluv vastav käru. Heedri töö- ja transpordiasendisse seadmist peeti meil mõned aastad varem kasutusele võetud Saksa DV kombainiga Fortschritt E 516B võrreldes siiski suhteliselt ebamugavaks ja aeganõudvaks.
Praktikas osutus Tuula tehases valmistatud heedri koostamiskvaliteet ja töökindlus mitterahuldavaks.

Peksumasin on valmistatud tavalise skeemi järgi ja sarnaneb paljus Niva omaga. Peksumasina laius on 1500 mm ja 10 latiga peksutrumli läbimõõt 800 mm. Kasutatakse ühesektsioonilist (haardenurk 130 kraadi) peksukorvi. Peksutrumli ees puudub söötebiiter ja põhubiiter on kuue labaga. Osaliselt pekstud viljapead läbivad järelpeksuseadme, mille ehitus on analoogiline kombaini Jenissei 1200-N omaga.

Põhupuistur koosneb viiest klahvist, igaühel seitse kaskaadi. Võrreldes Nivaga on põhupuisturi väntvõllide vända raadiusi suurendatud 50-lt 60 millimeetrini, mis soodustab põhupahma intensiivsemat separeerimist. Põhupuisturi klahvid on Niva omadest 482 mm pikemad.
Märgatavalt suuremad Nivaga võrreldes on separeerivad pinnad: kui Nival on põhupuisturi ja puhasti tööpind vastavalt 4,2 ja 2,1 kuupmeetrit, siis Don-1500-l on need vastavalt 5,74 ja 3,9 kuupmeetrit.
Terakadude vähendamiseks on tera- ja peadeteo korpus valmistatud ühise koostuna.

Terapunker on Niva omast kaks korda suurem (6 kuupmeetrit) ning terade väljalaadimisteo pöörlemissagedus ligi kaks ja pool korda suurem, mistõttu punkri tühjendamiseks kulub suhteliselt vähe aega. Väljalaadimisteo käitamist ning töö- ja transpordiasendisse viimist juhitakse elektrohüdrauliliselt. Terapunkri põhjas asuvad hüdrovibraatorid tagavad kiire ja korraliku tühjendamise.

Põhukogur on oma ehituselt ja töötamiselt analoogiline Niva põhukoguriga, on aga sellest poolteist korda mahukam (vastavalt 9 ja 14 kuupmeetrit). Põhukoguri täitumisel informeeritakse kombainerit sellest heli- ja valgussignaaliga. Kui kombainer seda ei märka, tühjeneb põhukogur automaatselt ilma kombaineri abita.

Hüdrotransmissioon võimaldab sujuvalt liikuda nii tööeel kui ka pööretel. Kasutatakse ka kolmekäigulist käigukasti, mis võimaldab liikuda kolmel diapasoonil: 1. käik 0-5 km/h, 2. käik 0-10 km/h ja 3. käik 0-20 km/h. Samadel kiirustel saab sõita ka tagurpidi.
Kombainil on madalsurverehvid, mille mõõdud on veoratastel on 30,5-32 ja juhtratastel 18,4-24.

Kabiin. Kombaini Don-1500 mugavas, avara väljavaate, vähese müra ja konditsioneeritud õhuga juhikabiinis on varemkasutatud kombainidega, eelkõige Nivaga (mitte aga tänapäevaste lääne firmade valmistatud kombainidega) võrreldes kombainerile väga head töötingimused. Kombaini üksikute koostude töö kontrollimiseks on paigaldatud elektroonne automaatsüsteem, mis kontrollib 19 koostu tööd. Peksutrumli nominaalpööretest kõrvalekaldumisest saab kombainer teada heli- ja valgussignaalide abil. Lisaks sellele on mitmed tööoperatsioonid, nagu terade punkrist väljalaadimine, trumli pöörlemissageduse muutmine, terapunkri vibraator jt. elektrohüdrauliliselt juhitavad. Kui terakadu kas põhupuisturilt või puhastilt ületab lubatud piiri, informeeritakse samuti kombainerit sellest heli- ja valgussignaaliga.

Mootor. Kombainil on diiselmootor SMD-31A võimsusega 162 kW (220 hj).

Praktikas aga ei sujunud kombainide Don-1500 kasutuselevõtmine sugugi igas majandis tõrgeteta; palju oli tollasele Nõukogude Liidu päritolu tehnikale iseloomulike konstruktsiooni- ja valmistamisvigu, eriti jättis soovida nn. kodumaise elektroonika töökindlus. Sellest kõigest põhjalikumalt aga edaspidi.

<<1234>>

15.08.2008
15.08.2008
Foto: Timo Mäeots
15.08.2008
15.08.2008
Foto: Timo Mäeots
1.07.2007
1.07.2007
Foto: Silver Kuik
13.08.2005
13.08.2005
Foto: Miko Leesment
18.09.2006
18.09.2006
Foto: Silver Kuik
19.08.2004
19.08.2004
Foto: Silver Kuik