Info  

  Põllutehnika  

  Fotogalerii  

  Lingid  

  Paide teehöövlid  
Tehasest
Mudelid
Tänapäevani või lähiminevikuni säilinud Paide teehöövlid

Otsingusõna(d):

Tehasest

Pärast Eesti taasokupeerimist 1944. aastal otsustati Paidesse endise tikuvabriku territooriumile ehitada Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaadi Maanteede Valitsuse Mehaaniline Keskremondi Töökoda. Ehitustööd jõudsid lõpule 1946. aasta alguses ning esialgu hakati töökojas remontima mootoreid ning sõjast säilinud teedemasinaid.

Samal, 1946. aastal hakkas Eesti üks silmapaistvamaid masinaehitusinsenere Arnold Volberg (1900-1967) konstrueerima veoauto GAZ-AA agregaatide (mootor, esi- ja tagasild) baasil teehöövlit, mis sai konstruktori perekonnanime esitähe järgi nimeks V-1. Esimene höövel sai valmis 1947. aastal ning sellega käidi 1948. aastal Tallinnas 1. mai demonstratsioonil. Ehkki V-1 oli oma konstruktsioonilt ka tollases mõistes üsna algeline, oli siiski tegu esimese tollases Nõukogude Liidus toodetud iseliikuva höövliga! Kokku toodeti teadaolevalt 122 teehöövlit V-1.

Peale V-1 valmimist jätkas Volberg uute teehöövlitüüpide konstrueerimist. Lühikeste ajavahemike järel valmisid höövlid V-3, V-4, V-5, V-6 ning V-8 kusjuures viimatinimetatu oli esimene Eestis toodetud raskemat tüüpi höövel, mida teadaolevalt valmistati ainult 6 tükki.

1950.-tel aastatel nimetati Keskremonditöökoda ümber Paide Teedemasinate Tehaseks.

1951. (teistel andmetel 1952.) aastal hakati veoauto GAZ-51 agregaatide baasil tootma Eesti esimest kolmeteljelist höövlit E-6-3, mida teadaolevalt valmistati 505 tükki.

1954. aastal alustas Volberg teehöövli V-10 konstrueerimist. Sellel höövlil oli jõuallikaks juba linttraktorilt DT-54 tuttav diiselmootor D-54 ning ainukesena tollases Nõukogude Liidu teehöövliehituses kasutati tööseadmete hüdraulilist juhtimist mehaanilise asemel. Aastatel 1956-1962 toodeti 2040 teehöövlit V-10.

1962. aastal liideti Paide Teedemasinate Tehas maaparanduslikke kettekskavaatoreid valmistava Tallinna Ekskavaatoritehasega, mis 1975. aastal nimetati tootmiskoondiseks "Talleks".

1950.-te aastate lõpul töötati välja riiklik standard autogreiderite kohta. Senitoodetud teehöövel V-10 ei vastanud standardi nõuetele.

1958. aastal hakati Paide Teedemasinate Tehase vastasutatud konstrueerimisbüroos insener Villem Grossi juhtimisel konstrueerima täiustatud konstruktsiooniga teehöövlit, mis sai juba üleliidulise standardi järgi margitähiseks D-512. Esimene katsepartii teehöövleid D-512 valmis 1962. aasta lõpul. Jõuallikaks oli teehöövlil D-512 linttraktori T-74 mootor SMD-14A ning esimese Paides toodetud höövlina oli D-512 varustatud rooli hüdrovõimendiga. Paraku aga lõppes teehöövlite tootmine Paides juba 1966. aastal, mil Moskvas otsustati, et Talleks peab suurendama kettekskavaatorite tootmist, mis olid koondise põhitoodanguks. Kuna selleks vajati hädasti tootmisvõimsusi, siis otsustatigi teehöövlite tootmine Paide tehases lõpetada. Sellega jäi D-512 viimaseks Paides toodetud teehöövliks. Kokku toodeti aastatel 1962-1966 1675 teehöövlit D-512.

19 aasta jooksul toodeti Paides kokku 4348 teehöövlit, millest enamiku moodustasid höövlid V-10 ja D-512. Vaatamata tootmise lõpetamisele jäid Paides toodetud teehöövlid, eeskätt V-10 ja D-512, Eestis laialt levinud teedemasinateks veel paljudeks aastateks ning palju kasutati neid ka teistes liiduvabariikides.
Veel toodeti samal perioodil 46 gudronaatorit (peamiselt olid need Teise maailmasõja ajal USA sõjaabina Nõukogude Liitu sisseveetud veoauto Ford 6 šassiil) ja 210 lumesahka.
Alates teehöövlite tootmise lõpetamisest 1966. aastal kuni 1980.-te aastate lõpuni valmistas Tallinna Ekskavaatoritehase (alates 1975. aastast Tootmiskoondis "Talleks") Paide tsehh komplekteeritavaid osi koondise toodetavatele kettekskavaatoritele.

Käesoleval ajal valmistab kunagise höövlitehase järglane AS Paide Masinatehas erinevaid mustast ning roostevabast terasest masinaehituslikke ja üldehituslikke keeviskonstruktsioone. Toodangu nomenklatuuris on erinevad keti- ja hammasrattad, teljed, võllid, kuni 40m³ mahuga konteinerid, mitmesugused kraap- ja lintkonveierid, mehaanilised puulõhkujad ja lumekoristusmasinad.Mehhaanikajaoskond, 1980ndad aastad
Mehhaanikajaoskond, 1980ndad aastad
Foto: V. Põld
Vaade tehasele, 1950ndad aastad
Vaade tehasele, 1950ndad aastad
Foto: Eesti Maanteemuuseumi arhiiv
Mehhaanikatsehh, 1950ndad aastad
Mehhaanikatsehh, 1950ndad aastad
Foto: Eesti Maanteemuuseumi arhiiv
Mehhaanikatsehhi ettevalmistusosakond
Mehhaanikatsehhi ettevalmistusosakond
Foto: Eesti Maanteemuuseumi arhiiv
Montaažitsehh, teehöövlite V-10 tootmine
Montaažitsehh, teehöövlite V-10 tootmine
Foto: Eesti Maanteemuuseumi arhiiv
Tehasest väljub teehöövel V-10, 1957. a.
Tehasest väljub teehöövel V-10, 1957. a.
Foto: Eesti Maanteemuuseumi arhiiv